Kristianai [now Oslo] - Biography

Kristianai [now Oslo]